Logotipi

Logotipa izstrāde.

Viena no pirmajām lietām kompānijas imidža organizācijā - tā ir firmas logotipa radīšana, kas ir viens no kompānijas, tirdzniecības markas, brenda, vai produkta panākumu pamatfaktoriem. Kā sludina vārdnīcas, firmas stils - tas ir grafisko, vizuālo un informatīvo līdzekļu kopums, ar kuru palīdzību firma uzsver savu individualitāti. Logotips tiek izmantots firmas produkcijas noformējumā, reklāmā, apzīmējumos, kurus kompānija izmanto firmas veidlapās, reklāmas materiālos, uz aploksnēm, produktu iesaiņojumā. Logotips - tas ir uzņēmuma tirgus virzīšanas, konkurences, pircēju uzmanības piesaistīšanas instruments, paņēmienu kopums, kas uzlabo atpazīstamību un uztveri, pircēju, partneru un neatkarīgo, ne tikai firmas preču, bet arī visas tās darbības vērotāju vidū, kas savukārt ļauj identificēt kompāniju konkurentu starpā.

Logotips - firmas stila, korporatīvā kompānijas-pasūtītāja tēla daļa, kas ar vienotu vizuālu līniju sasaista visus kompānijas darbības aspektus.

Logotips - tas ir mākslas un teksta elementu kopums, ko apvieno viena ideja, krāsu risinājums, kas ļauj Jūsu firmai būt atpazīstamai konkurentu starpā, iekarot autoritāti tirgū un veidot uzņēmuma tēlu patērētāju un partneru acīs. Ar logotipa, firmas stila izstrādi sākas nopietna kompānijas reklāmas darbība. Logotipam ir jāsekmē labvēlīga kompānijas imidža formēšana, gan partneru, gan klientu starpā, jo logotips ir viens no jebkuras mūsdienu kompānijas galvenajiem reklāmas un mārketinga instrumentiem. Logotipa izstrāde paredz harmonisku elementu savienojumu, kas nodrošina visu objektu, kas saistīti ar firmu, apvienošanu vienā kopējā veidolā. Logotips ir spēcīgs tirgus cīņas instruments, kompānijas konkurentpriekšrocību panākšanas līdzeklis.

Pats svarīgākais, lai informācija būtu saprotama. Tad seko ļoti daudzi un dažādi veidi kā to pasniegt. Katrs medijs atstāj ietekmi uz noformējuma specifiku. Viens no ietekmīgākajiem veidiem ir logotips, kas pateicoties tieši informācijas blīvumam mūsdienās gūst arvien lielāku nozīmi. Pats par sevi tas ir ļoti vienkāršs – tikai zīmīte, tomēr tajā var ietilpt daudz vairāk nozīmju, nekā garā tekstā.

Logotips šodien funkcionē kā atslēga, tajā ir ietverts viss ziņojums, kuru ražotājs ir apaudzējis ar nozīmi. Logotipu zīmējot, var lietot atpazīstamus simbolus, kuri rezonē ar cilvēkiem pazīstamiem stereotipiem, tomēr viss tā saucamais asociāciju grozs veidojas zīmola vai paša uzņēmuma pastāvēšanas laikā. Uzņēmumi, kuru logotips ir bijis spējīgs ilglaicīgi pastāvēt, ap sevi apaudzē cilvēku asociācijas un priekšstatus. Tāpēc, ja to maina, viss ir jāsāk no sākuma. Protams, logotipiem izmaiņas notiek. Vidēji ik pa pieciem gadiem tiek realizēti tā saucamie facelift, kad uzņēmuma stila grafiskais izpildījums tiek piemērots laika garam. Gadu gaitā mainās kādi vizuālie kodi un, ja uzņēmums negrib būt vecmodīgs, varbūt tam ir nepieciešams nomainīt kaut vai krāsu. Tas pats attiecas arī uz logotipa grafisko formu. Atceraties, kāds Coca-Cola logotips ir izskatījies kādreiz, no kā tas ir radies un kāds ir šobrīd.(1889-1890)(1890-1891)

(1893-1901)(1903-1931) (1931-1941) (1941-1960)(1969)(1980) (2003.gads) Zīmols nesastāv tikai no logotipa. Logotips ir kā valsts karogs, kas stāv pāri visām asociācijām. Tāpēc zīmola identitāti veido gan logotipa krāsas, formas, sauklis, gan arī runas veids uzņēmuma reklāmā, produktu iepakojums, pat darbinieku apģērbs un telpu interjers vai intonācija kā tiek uzrunāti klienti.

Nav komentāru: