Priekšrocības reklāmai internetā

Internets ir samērā jauna informācijas pārraides vide. Tomēr globālā tīkla ievērojamās priekšrocības, salīdzinot ar parastajiem masu mēdijiem, nodrošina ļoti strauju lietotāju skaita pieaugumu. Pēc BMF/TNS datiem, Latvijā interneta auditorija ir 415 tūkstoši cilvēku. Turklāt globālā tīkla popularitātes pieauguma tempi nesamazinās. Tādējādi internetu jau var aplūkot kā efektīvu tirdzniecības un reklāmas līdzekli pat nelielos vietējos tirgos. To sāk apzināties arvien vairāk reklāmas devēju. Interneta reklāmas priekšrocības, salīdzinot ar citiem masu mēdijiem:
  • Mazākas izmaksas
Viena kontakta (informācijas noraidīšanas patērētājam par Jūsu firmu un tās precēm) izmaksas ir zemākas, salīdzinot ar parastajiem masu mēdijiem. Tādējādi vajadzīgo auditoriju ar reklāmu internetā var aptvert ar mazākiem izdevumiem.
  • Lielāka elastība un operativitāte
Internets ļauj elastīgāk plānot reklāmas kampaņu. To var sākt, pārtraukt vai izmainīt jebkurā laikā (Jūs neesat atkarīgs no preses izdevumu iznākšanas dienas vai no radio un televīzijas auditorijas sadalījuma diennakts laikā); brīvi var regulēt arī auditorijas lielumu (Jūs neesat piesaistīti avīžu tirāžai vai televīzijas skatītāju un radioklausītāju skaitam).
  • Lielāks informācijas apjoms klientam
Maksa par reklāmu parastajos masu mēdijos ir tieši atkarīga no reklāmas apjoma (vairāk informācijas - lielāks laukums vai vairāk ētera laika). Interneta reklāmā Jūs sniedzat klientam praktiski jebkuru informācijas daudzumu, nepalielinot savus izdevumus! Turklāt reklāma internetā vienlaicīgi aizvieto vairākus parastās reklāmas veidus. Banneris ir imidža reklāma, bet ieinteresētiem patērētājiem savā Web-lapā Jūs varat sniegt konkrētu informāciju par visiem Jūsu produktiem un pat piedāvāt iepirkties tiešsaistes (on-line) režīmā.
  • Interaktīvās iespējas
Reklāma internetā pircējam ir interesantāka, jo ļauj izvēlēties vajadzīgo informāciju par Jūsu firmu interaktīvā režīmā.
  • Rezultātu kontrole
Interneta reklāmas iespējas ļauj reālā laika režīmā sekot reklāmas rezultātiem un vajadzības gadījumā mainīt tās ārējo izskatu vai intensitāti. Tas ļauj noteikt un izmantot visefektīvākos reklāmas risinājumus tieši Jūsu firmai.
  • Laba (izdevīga) mērķa auditorija
Interneta lietotāji ir izglītotāki un ar lielākiem ienākumiem nekā statistiski vidējais pircējs. Tā, pēc dažiem pētījumiem, apmēram trešā interneta lietotāju daļa ir dažādu līmeņu vadītāji.
  • Novitātes efekts
Reklāma internetā patērētājiem ir neierastāka un tāpēc tos vairāk piesaista. Turklāt tāds reklāmas veids liecina par reklāmas devēja progresivitāti un izdevīgi izceļ viņu uz konkurentu fona.

Nav komentāru: